Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:                                                     


Smlouva o zájezdu:                                                                           


Reklamační řád:                                                                                


Živnostenský list:                                                                             


Koncesní listina:                                                                              


Pojištění proti úpadku:                                                                    


Informace k zájezdu (EU):                                                               


Zpracování osobních údajů: