ADVENT VE WROCLAWI jednodenní zájezd 07.12.2019 - 07.12.2019

Čtvrté největší město Polska a současně i jedno z nejstarších polských měst se rozléhá na 10 ostrovech, které jsou propojené více jak 100 mosty. Při prohlídce s místním průvodcem uvidíme - Tumský ostrov, Staré město s nádhernými historickými domy, pestrobarevné štítové domy na náměstí i rozzářené město v podvečer. Společnost nám budou dělat bronzoví trpaslíci. Ve městě, které za svůj vznik vděčí králi Vratislavovi I., je rozmístěno 212 sošek.

Odjezd z Vrchoslavic, Němčic n/H v ranních hodinách.

Program: dopoledne prohlídka města, odpoledne osobní volno.

Návrat v pozdních večerních hodinách.