JEDNODENNÍ ŠKOLNÍ VÝLET 10.10.2017 - 23.06.2018

Komentovná prohlídka Zoo Brno v doprovodu lektorů Střediska ekologické výchovy Hlídka při Zoo Brno

Zastávky u vybraných zvířat za přítomnosti jejich chovatele

Komentované krmení, možnost bližšího kontaktu se zvířaty

Projížďka Zoo vláčkem

Tvořivá činnost a pohybové hry pod vedením lektorů

Pro každé dítě drobný dárek

Možnost aktivního vyžití na dětském hřišti

 (45 žáků, 150 km, 5 hod. čekání)   Fakturace dle skutečnosti.